’’Compromís amb l'entorn
social, econòmic i el medi ambient’’

Compromís a través d’accions de llarg recorregut amb agents locals de l’entorn social, econòmic i el medi ambient per l’execució de polítiques empresarials que redueixin la petjada ecològica i contribueixin a una millora de la societat.

Contribuïm a la sostenibilitat de mars i oceans recolzant les iniciatives de pesca sostenible i de reciclatge dels plàstics en la dinàmica de l’activitat del grup.

PER LES NOSTRES FAMÍLIES

Incorporem en les polítiques empresarials i presa de decisions accions com el desenvolupament de productes i serveis promoguts en condicions laborals destinades a preservar la seguretat, la salut i el benestar laboral dels treballadors.

Col·laborem amb organitzacions dedicades a l’acció contra la fam, les addiccions, la desigualtat de gènere, la pobresa i l’exclusió social.

PER LES GENERACIONS FUTURES

Tenim consciència pel futur de les properes generacions i, per això, donem suport a les iniciatives de zones de vedes, quotes a la captura, talles mínimes i els cicles de fresa de les diferents espècies.

Apostem per l'aqüicultura amb l’objectiu de promoure una alimentació de productes del mar sana i sostenible.

PEL MEDI AMBIENT

Com a mesures actives de prevenció del canvi climàtic promovem la utilització de materials 100% reciclables que contribueixin a reduir la petjada ecològica de la nostra activitat i implementem mesures que afavoreixin l’estalvi energètic i la reducció dels consums de gas i d’aigua tan en l’adaptació i modernització de les instal·lacions com de tots els processos productius i logístics.

ACTUALITAT

Blog i butlletí de notícies. Veure més