’’La qualitat, l'eix del nostre servei’’

Tots els processos productius, logístics, administratius i de gestió del grup són revisats i sotmesos a programes de millora continua alineats amb estratègies empresarials de qualitat, sostenibilitat i economia circular.

La garantia de qualitat del Grup Ros està fonamentada en un control exhaustiu constituït per un conjunt d'APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) sobre tots els punts de la cadena de subministrament des de la compra de matèria prima fins la seva expedició i també amb les certificacions de seguretat alimentaria IFS Food, pesca salvatge sostenible (MSC) i aqüicultura sostenible (ASC).

 • INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS (FOOD)

  La IFS Food és una norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI) per les empreses que fabriquen aliments i que se centra en la seguretat i qualitat alimentària dels productes processats.

  Obtenir una certificació IFS en l’àmbit dels aliments processats, de l’emmagatzematge i la distribució de productes frescos és un requisit imprescindible per poder oferir un producte d’alta qualitat i elevada seguretat alimentària que reporta un benefici determinant per l’usuari final.

 • ANALISI DE PERILLS I PUNTS CRÍTICS DE CONTROL

  L‘APPCC és un sistema internacionalment reconegut per la identificació dels riscos de seguretat alimentària i que recull una sèrie de principis i normes alimentaries internacionalment adoptades pròpies del Codex Alimentarius.

 • MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)

  MSC estableix els estàndards que compleixen amb les directrius internacionals de bones pràctiques en torn a la certificació i ecoetiquetatge permetent la traçabilitat dels productes pesquers sostenibles al llarg de tota la cadena de custòdia.

  L’objectiu de la pesca sostenible és mantenir les poblacions d’espècies marines a nivells que garanteixin la seva pròpia supervivència amb tècniques respectuoses amb el medi ambient i que no exerceixin un impacte negatiu en els ecosistemes promovent la conscienciació social.

 • AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

  L’Aquaculture Stewardship Council administra un programa de certificació i etiquetat per l'aqüicultura responsable que cobreixen principis i criteris per minimitzar els impactes ambientals i socials clau en l'aqüicultura.

ACTUALITAT

Blog i butlletí de notícies. Veure més